การประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16
Coaching and mentoring roles of medical teachers
Exploratory Courses Rookie Teacher รพ.มหาราขนครศรีธรรมราช
Exploratory Courses in Medical Education for Rookie Teacher รพ.ชลบุรี
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ รพ.ชุมชน เป็นฐานและการบริหารจัดการแพทย์ประจำบ้าน 2558
   
การใช้งานเว็บศูนย์แพทย์ฯ และการเข้าใช้ฐานข้อมูล
   
 
ลิ้งที่น่าสนใจ